markantan | srpsko - engleski prevod

markantan

pridev

Istaknut, znatan, važan, vidan, upadljiv, koji pada u oči, koji se odlikuje. (fr.)

1. imposing

pridev

1. Overly impressive; impossible to ignore;
2. Adapted to impress forcibly; impressive; commanding;
3. (Archaic) Deceiving; deluding; misleading.