manevrisati | srpsko - engleski prevod

manevrisati

glagol

Upravljati svojim pokretima, izvoditi vešte pokrete; voj. izvoditi vežbe u većem obimu; raznim strategijskim sredstvima raditi na zamaranju i zbunjivanju neprijatelja; mor. vešto upravljati brodom; razmeštati vagone i vozove; fig. vešto i lukavo raditi, vrdati, izvrdavati, vešto se snalaziti u nezgodnim prilikama.

1. manoeuvre

glagol