legirati | srpsko - engleski prevod

legirati

glagol

1. Testamentom zaveštati, praviti zaveštanja, ostaviti (ili ostavljati) u nasledstvo; poslati koga kao poslanika; postaviti (ili uzeti) za legata.
2. Mešati (ili stapati) više metala, naročito: zlato i srebro mešati sa metalima manje vrednosti; u kuvarstvu: čorbe ili sosove začiniti jajetom ili brašnom da bi bili gušći; u mačevanju: v. ligirati. (lat.)

1. alloy

glagol

To make an alloy of (metals).

2. ally

glagol

To become an ally or associate, as by a treaty or marriage.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci