kvaternion | srpsko - engleski prevod

kvaternion

muški rod

1. Skupina četiriju lica ili četiriju stvari;
2. mat. a) količnik dvaju vektora, ili operator koji menja jedan vektor u drugi, tako nazvan zbog zavisnosti od četiriju geometrijskih elemenata; b) pl. kvaternioni, onaj oblik računa vektoru u kojem se upotrebljava ovaj prostor.

1. quaternion

imenica

1. A set of four parts, things, or persons.
2. A generalized complex number that is composed of a real number and a vector and that depends on one real and three imaginary units.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci