kruto | srpsko - engleski prevod

kruto

prilog

Čvrsto, tvrdo.

1. donnishly

prilog

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

karat | karate | karati | karta | karte | karteč | kartuš | keširati | kireta | kiretaža | koračati | kord | korda | korida | koriti | korito | korota | kortež | krdo | kreda | kredo | krečiti | Krit | kriti | krt | krto | kružiti | krut | kršiti | kurat | kurataža