koncentrisati prevod, Srpsko - Engleski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: koncentrisati

Smer prevoda: srpski > engleski

koncentrisati [ glagol ]

Usretsrediti, usretsređivati, skupiti, skupljati, sabirati, sabrati, sjediniti na jednom mestu; zbiti, zgusnuti; hem. povećati jačinu rastvora smanjenjem njegove zapremine; rud. izdvojiti (ili izdvajati) metal ili rudu iz jalovine; koncentrirati (koncentrisati) se, skupiti se, sabrati se; usretsrediti se, usretsređivati se, pribrati se, srediti se (misli). (lat.)

build up [ glagol ]
Generiši izgovor

To enlarge or increase.
To form steadily; SYN. work up, build, progress.
To grow or intensify.
To increase or strengthen gradually; SYN. work up, build.

compress [ glagol ]
Generiši izgovor

To make more compact by or as if by pressing; SYN. compact, pack together.
To squeeze or press together; SYN. constrict, squeeze, compact, contract, press.

concentrate [ glagol ]
Generiši izgovor

1 To bring or direct toward a common center or objective; focus
To gather into one body, mass, or force
To accumulate (a toxic substance) in bodily tissues
To make less dilute
To express or exhibit in condensed form
To draw toward or meet in a common center
Gather, collect
To focus one's powers, efforts, or attention

concentricate [ glagol ]
Generiši izgovor

zero in [ glagol ]
Generiši izgovorMoji prevodi