kompliment | srpsko - engleski prevod

kompliment

muški rod

Izraz poštovanja rečima i pokretima, naklon, poklon; laskava reč; kazati nekom kompliment, kazati nekom ono što mu godi; praviti komplimente, govoriti laskavo, udvarati se, čestitati kome na čemu.

1. compliment

imenica

ETYM French compliment. It complimento, from comlire to compliment, finish, suit, from Latin complere to fill up. Related to Complete, Complement.
(Homonym: complement).
A remark (or act) expressing praise and admiration.
Expression of praise or admiration; (pl.) formal greetings or expressions of respect.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

komplement