klapna | srpsko - engleski prevod

klapna

ženski rod

1. Deo mehanizma koji putem pritiska, pomeranja i sl. služi za zatvaranje ili otvaranje nekog otvora, uključuvanje ili isključivanje nekog uređaja i dr.;
2. U filmskom jeziku: drvena crna pločica (sa zaklopcem odozgo) na koju se napišu podaci što služe za prepoznavanje nekog kadra u kasnijoj izradi filma; na početku snimanja kadra klapboj (momak za poslugu) spušta zaklopac (klapnu) i izgovara broj kadra, koji magnetofon registruje a kamera (s pločice) snima, tako se osigurava sinhronizacija snimaka i glasa (nem.)

1. clapper

imenica

Sinonimi: tongue

ETYM French clapier.
Metal piece that hangs inside a bell and makes a sound by hitting the side; SYN. tongue.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

klipan