industrijski | srpsko - engleski prevod

industrijski

pridev

KOji se tiče industrije, koji je u vezi sa industrijom, obrtnički, fabrički, tvornički;
industrijska železnica, fabrička železnica, ona koja vezuje industrijska preduzeća sa glavnom prugom;
industrijska berza, mesto gde se trguje sirovinama i fabričkom robom;
inustrijski sistem, sistem političke ekonomije Adama Smita, po kome su marljivost, rad i štedljivost praizvori celokupne tekovine jednog naroda, pa i poslednji uslov njegovog blagostanja i bogatstva, te je prema tome sa pravnog gledišta opravdano da budu tri vrste poreza: porez na zemlju, na obrt i na kapital.

1. corporate

pridev

Sinonimi: collective | incorporated

ETYM Latin corporatus, p. p. of corporare to shape into a body, from corpus body. Related to Corpse.
1. Done by or characteristic of individuals acting together; SYN. collective.
2. Of or belonging to a corporation.
3. Organized and maintained as a legal corporation; SYN. incorporated.

2. industrial

pridev

ETYM Cf. French industriel, Late Lat. industrialis. Related to Industry.
1. Employed in industry.
2. Employed in industry.
3. Of or relating to or resulting from industry.
4. Used especially of societies.
5. Used in industry.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci