hijerarhijski | srpsko - engleski prevod

hijerarhijski

pridev

Utvrđeni redosled stvari i odnosa u kome jedna stvar dolazi iznad druge. Vojska je hijerarhijska organizacija u kojoj su generali iznad pukovnika, a ovi iznad ostalih, dok su oni bez činova na dnu lestvice. Datoteke se smeštaju na disk po hijerarhijskom sistemu.

1. hierarchic

pridev

Hierarchical.

2. hierarchical

pridev

ETYM Cf. French hiérarchique.
Classified according to various criteria into successive levels or layers.
Of, relating to, or organized as a hierarchy. See also hierarchy.

hijerarhijski | srpsko - engleski prevod

hijerarhijski

prilog

1. hierarchically

prilog

In a hierarchical manner.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci