ga | srpsko - engleski prevod

ga

1. him

(Homonym: hymn).
The object pronoun pertaining to the pronoun he.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

gaće | go | Goa | guša