epikurejac | srpsko - engleski prevod

epikurejac

muški rod

Pristalica Epikurove filozofije, koja u osećanju duhovnog blaženstva, što dolazi kao posledica oslobođenja duše od nespokojstva a tela od bola, gleda najviše dobro; no kako su Epikurovi učenici i protivnici njegova načela izopačili odajući se više čulnim uživanjima i nasladama, epikurejcem se obično smatra čovek odan čulnim nasladama, dakle: razvratnik, sladostrasnik i sl.; pr. epikurejski. (grč.)

1. epicure

imenica

Sinonimi: gourmet | gastronome | bon vivant | epicurean

ETYM Latin Epicurus, Greek epikuros, a famous Greek philosopher, who has been regarded, but erroneously, as teaching a doctrine of refined voluptuousness.
A person devoted to refined sensuous enjoyment (especially good food and drink); SYN. gourmet, gastronome, bon vivant, epicurean.
Person taking care over the niceties of food and drink.

2. Epicurean

imenica

1. A follower of Epicurus.
2. A person given to pleasure and the gratification of the senses.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci