disteleologija | srpsko - engleski prevod

disteleologija

ženski rod

Učenje koje poriče celishodnost i savršenstvo sveta: odnosi u prirodi i kulturi su necelishodni i po život štetni, te, kao takvi, apsolutno protivreče teleološkom shvatanju života i prirode.

1. dysteleology

imenica

Study of purposeless organsdoctrine of purposelessness; denial of a final cause or purpose of life.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci