digitajzer | srpsko - engleski prevod

digitajzer

muški rodračunari

Jedinica računarskog sistema koja ima mogućnosti konvertovanja neke analogne veličine u kodiranu formu za obradu na računaru.

1. digitalizer

imenicaračunari

2. digitizer

imenicaračunari

In computing, a device that converts an analog video signal into a digital format so that video images can be input, stored, displayed, and manipulated by a computer. The term is sometimes used to refer to a graphics tablet.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci