dezoksidacija | srpsko - engleski prevod

dezoksidacija

ženski rodhemija

Vezivanje kiseonika hemijskim supstancama (dezoksidansima); u metalurgiji: vezivanje manjih količina kiseonika rastvorenog u rastopljenom metalu ili hemijski vezanog.
Oslobođavanje od kiseonika, izvlačenje (ili izdvajanje) kiseonika.

1. deoxidation

imenica

The act or process of reducing from the state of an oxide.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci