bioklimatologij ... | srpsko - engleski prevod

bioklimatologija

ženski rod

Nauka koja proučava uticaj klime na živa bića i obratno: uticaj živih bića na klimu.
Veza između klime i živih organizama.

1. bioclimatology

imenica

The study of effects of climate on living organisms.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci