ban | srpsko - engleski prevod

ban

muški rod

Reč ban po svoj prilici potiče od avarske reči "bajan" što znači imućan, moćan čovek.
U ranom feudalizmu ban je u Hrvatskoj najveći dostojanstvenik posle kralja i prestolonaslednika, a docnije u doba zajednice sa Ugarskom (1102-1918) kraljev namesnik u Hrvatskoj. Postojala su dva bana, jedan za Slavoniju, a drugi za Hrvatsku i Dalmaciju. U Ugarskoj su postojali još i mačvanski i severinski ban. U srednjovekovnoj Bosni, sve do krunisanja Tvrtka Kotromanića za kralja 1404. godina, ban je vladarska titula. U Dubro

1. ban

imenica

Sinonimi: banning | forbiddance | forbidding

1. An official prohibition; SYN. banning, forbiddance, forbidding.
2. Censure or condemnation especially through social pressure.
3. The summoning in feudal times of the king's vassals for military service.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

bežičan | bežični | bežično | bešični | bina | božićni | bon | bona | bočni | buna | bučan | bučno | bušan

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci