automatski tele ... | srpsko - engleski prevod

automatski telefonski saobraćaj

muški rod

direct dialing

imenica
/ dəˈrekt ˈdaɪəlɪŋ /


Reč dana

mineralocorticoid

imenica, medicina

uzusfruktus

muški rod, pravo (nauka)

Johore

imenica, geografija

clavecin

muški rod, muzika

26.05.2022.