apostrofirati | srpsko - engleski prevod

apostrofirati

glagollingvistika

Označiti apostrofom da je u nekoj reči ispušten samoglasnik ili suglasnik; osloviti nekoga življim, oštrijim tonom; u govoru odjednom se obratiti kome ili čemu; fig. ukoriti, grditi.

1. apostophize

glagol

2. apostrophise

glagol

Alternate (chiefly British) spelling of apostrophize.

3. apostrophize

glagol

(Alternate spelling: apostrophise).
To use an apostrophe.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci