amplificirati | srpsko - engleski prevod

amplificirati

glagol

Proširiti, proširivati, razviti, razvijati, razgranati, razgranavati, opširno izlagati, izložiti; uvećati, uveličavati.

1. amplify

glagol

To increase the volume of.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci