prebiti | srpsko - engleski prevod

prebiti

glagol

1. slay

glagolgramatika

(Irregular preterit, past participle: slew, slain).
To kill, especially in battle.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

porobiti | porubiti | pribadača | pribežište | probati | probiti | probod | probušiti | probušiti uši