я prevod, Rusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: я

Smer prevoda: ruski > srpski

Я [ N/A ]

hoću [ izraz ]

Suprotno od neću.

Я [ N/A ]

imam [ muški rod ]

Islamski verski poglavar; vođa, prvak;
Muslimanski sveštenik;
Titula velikih islamskih učenjaka;
Glavni hodža jedne džamije (tur.)
Gospodar, vladalac; naročito: bivši gospodar i vladalac Jemena u Arabiji; vladalac Maskata u Persijskom Zalivu; dvanaest imama od Iraka, potomci Alije, čija je vlast u Medini postojala pored kalifata; turski sveštenik i naučenjak, naročito: poznavalac Korana, glavni hodža jedne džamije; imam-efendi, sveštenik-hodža u saraju.

Я [ N/A ]

ja [ N/A ]

Lična zamenica.

Я [ N/A ]

ja sam [ izraz ]

Я [ N/A ]

li [ muški rod ]

Engleska mera za konac = 1 1/2 ili 2 jarda.
mor. Strana zaklonjena od vetra, tj. strana koja je u zavetrini, zavetrina.

Я [ N/A ]

mi [ N/A ]

Lična zamenica prvog lica množine.

Я [ N/A ]

nisam [ izraz ]

Я [ N/A ]

sam [ pridev ]

Usamljen.

Я [ N/A ]

ti sam [ N/A ]Moji prevodi