склонность prevod, Rusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: склонность

Smer prevoda: ruski > srpski

склонность [ N/A ]

inklinacija [ ženski rod ]

Naklonost, sklonost; nagib, pad, nagnutost; inklinacioni ugao, nagibni ugao; astr. nagibni ugao ravni planetske putanje prema ravni ekliptike; mat. nagnutost dveju ravni jedne prema drugoj ili jedne linije prema jednoj ravni;
magnetna inklinacija, fiz. ugao koji pravi inklinaciona igla sa horizontalnom ravni kada se njena ravan obrtanja poklapa sa magnetnim meridijanom (inklinaciona igla pokazuje tada nagib linija sile zemnomagnetnog polja prema horizontu); med. sklonost organizma nekoj bolesti.

склонность [ N/A ]

nagnuće [ imenica ]

склонность [ N/A ]

nastrojenost [ ženski rod ]

Moji prevodi