скачать prevod, Rusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: скачать

Smer prevoda: ruski > srpski

Скачать [ N/A ]

download [ muški rod {računari} ]

Kopiranje datoteke sa nekog udaljenog računara na lokalni računar. Taj postupak se primjenjuje npr. kada sa mreže preuzimate besplatne programe. Suprotna akcija se naziva upload. Tada se sa lokalnog računara datoteka prenosi na udaljeni server.

Скачать [ N/A ]

preuzeti [ glagol ]

Скачать [ N/A ]

preuzimanje [ imenica ]

Скачать [ N/A ]

preuzimati [ glagol ]

Скачать [ N/A ]

skidanje [ imenica ]

Скачать [ N/A ]

skinuti [ glagol ]

Svući sa sebe.

Скачать [ N/A ]

skinuti teret [ glagol ]

Скачать [ N/A ]

teret [ muški rod ]

Breme, tovar.Moji prevodi