масштаб prevod, Rusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: масштаб

Smer prevoda: ruski > srpski

масштаб [ N/A ]

kamenac [ muški rod ]

масштаб [ N/A ]

krljušt [ ženski rod ]

масштаб [ N/A ]

lestvica [ ženski rod {muzika} ]

Sistem tonova, glasovi poređani po visini, skala.

масштаб [ N/A ]

perutati se [ glagol ]

масштаб [ N/A ]

razmer [ muški rod ]

Proporcija.

масштаб [ N/A ]

skala [ ženski rod ]

Lestve, stube, merdevine; muz. lestvica, niz od šest uzastopnih tonova između osnovnog toga i oktave, dakle, sedam stupnjeva između oktave i osnovnog tona; fiz. na stepene podeljena lestvica kod barometra i sličnih instrumenata; podela na stepene, merilo, razmer, mernik; u osiguranju: promenljiva vrednost osigurane robe za vreme trajanja osiguranja; otuda. skala osiguranja: osiguranje robe sa promenljivom vrednošću.Moji prevodi