диагноз prevod, Rusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: диагноз

Smer prevoda: ruski > srpski

диагноз [ N/A ]

dija [ prefiks ]

Predmetak u složenicama sa značenjem: kroz, skroz, u, na, duž, preko, za, uza, raz-, pro- i dr.; up. dia-.

диагноз [ N/A ]

dijagnostifikovanje [ imenica ]

Dijagnostificiranje.

диагноз [ N/A ]

dijagnoza [ ženski rod {medicina} ]

Raspoznavanje i utvrđivanje kod bolesnika izvesne bolesti po njenim bitnim oznakama i pojavama. (grč.)

диагноз [ N/A ]

dijagnoze [ N/A ]

Moji prevodi