Принятие prevod, Rusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: Принятие

Smer prevoda: ruski > srpski

Принятие [ N/A ]

akcept [ muški rod ]

Saglasnost sa predlogom da se sklopi ugovor (primljen, prihvaćen).
Potpis na menici kojom s preuzima obaveza plaćanja.
Prihvaćena menica sa takvim potpisom.
Prihvatanje, pristanak, odobravanje.
Primanje menice koje se vrši na samoj trasiranoj menici i izražava rečima "primljena", "prihvaćena", "sprejeta", a kojim onaj na koga je menica vučena izjavljuje da će na sebe vučenu sumu o roku plaćanja isplatiti; reč kojom se izražava primanje menice; primljena menica.

принятие [ N/A ]

akcepta [ N/A ]

Prihodi, dohoci.

принятие [ N/A ]

donošenje [ imenica ]

принятие [ N/A ]

odigravanje [ imenica ]

принятие [ N/A ]

prihvat [ muški rod ]

принятие [ N/A ]

prihvatanje [ imenica ]Moji prevodi