wahrnehmen | nemačko - srpski prevod

wahrnehmen

glagol

1. bdeti nad

glagol

2. čuvati

glagol

3. gledati

glagol

4. opažati

glagol

5. opaziti

glagol

6. paziti na

glagol

7. posmatrati

glagol

8. primetiti

glagol

9. protežirati

glagol

Štititi, zaštititi, zaštićivati, zaklanjati, pomagati, podupirati koga; preporučiti, preporučivati. (fr.)

10. spaziti

glagol

Primetiti, opaziti.

11. videti

glagol

12. zapažati

glagol

13. zapaziti

glagol