vertreiben | nemačko - srpski prevod

vertreiben

glagol

1. deložirati

glagol

Izbaciti, isterati iz stana; voj. potisnuti neprijatelja sa njegovog položaja; izići, odseliti se.

2. isterati

glagol

3. isterivati

glagol

Izgoniti.

4. oterati

glagol

Odagnati, odbiti.

5. prodati

glagol

6. prodavati

glagol

7. rasterati

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Verderben | verdorben