These | nemačko - srpski prevod

These

ženski rodgramatika

Lehrsatz, Behauptung.

1. disertacija

ženski rod

Naučna rasprava, naročito ona koja se podnosi univerzitetu radi habilitacije ili dobijanja doktorske titule (inauguralna disertacija). (lat.)

2. stav za dokazivanje

muški rod

3. teza

ženski rod

Postavka, tvrdnja, tvrđenje; fil. prvi stav u dijalektičkoj metodi samokretanja pojmova (up. antiteza, sinteza); stav, naročito stav koji treba dokazati, sporan stav; pismena radnja kao uslov za polaganje doktorskog ispita (doktorska disertacija); metr. muz. spuštanje glasa, nenanglašeni deo takta (supr. arza).

4. tvrđenje

imenica