nachwachsen | nemačko - srpski prevod

nachwachsen

glagol

1. izbijati

glagol

2. posle porasti

glagol

3. posle rasti

glagol

4. rasti nov

glagol