Mitarbeiter | nemačko - srpski prevod

Mitarbeiter

muški rod

1. asistent

muški rod

1. Osoba koja pomaže profesoru univerziteta u praktičnom radu sa studentima, lekaru ili operaciji, itd.
2. Pomoćnik, pomagač, zamenik; mlađi činovnik.
3. Službenička titula, zvanje.

2. kolega

muški rod

Drug, drugar; drug u struci (ili u službi, po školi). (lat.)

3. saradnik

muški rod

Pomagač u nekom poslu.

4. sudelovač

muški rod