klug prevod, Nemacko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: klug

Smer prevoda: nemacki > srpski

klug [ pridev ]
Generiši izgovor

pametan [ pridev ]

Uman.

diskretan [ pridev ]

Po sebi različit ili odvojen; mat., fil., hem., diskretna veličina, veličina kod koje deo prethodi veličini, veličina čije služi kao mera (stotina kao celo sastoji se od 1jedinica); supr. kontinuirana veličina, tj. veličina kod koje celina prethodi delovima, veličina koja nema mere u sebi (jedinica se ne sastoji iz razlomaka);
Koji ume razborito da pravi razliku među stvarima i sl., uzdržljiv, pažljiv, smotren, neproliven, ćutljiv, koji ume da čuva tajnu, pouzdan, poverljiv, obazriv, mudar, oprezan;
diskreto, kon diskrecione, muz., oprezno, vodeći računa o glavnom glasu i o nameri kompozitora.

inteligentan [ pridev ]

Sposoban za pravilno razumevanje stavri i pojava u životu i svetu, razuman, uman, pametan, koji ima duha, mudar, dosetljiv, bistar; vešt, vičan, umešan.

klug [ prilog ]
Generiši izgovor

pametno [ prilog ]

Na pametan način.Moji prevodi