heldenhaft | nemačko - srpski prevod

heldenhaft

pridev

1. herojski

pridev

Junački, koji se tiče junaka ili junačkog doba jednog naroda; junački, viteški.

2. junačan

pridev

3. viteški

pridev