Größe | nemačko - srpski prevod

Größe

ženski rodmatematika

1. kvantitet

muški rod

Količina, množina, veličina; broj, brojna određenost; gram. dužina i kratkoća slogova, količina sloga; muz. mera vremena, mera tona; log. kvantitet suda, određenost suda prema obimu subjekta (univerzalni-opšti, partikularni-delimični, singularni-pojedinačni).

Größe | nemačko - srpski prevod

Größe

ženski rodgramatika

1. debljina

ženski rod

Ugojenost.

2. jačina

ženski rod

3. količina

ženski rod

4. kvantitet

muški rod

Količina, množina, veličina; broj, brojna određenost; gram. dužina i kratkoća slogova, količina sloga; muz. mera vremena, mera tona; log. kvantitet suda, određenost suda prema obimu subjekta (univerzalni-opšti, partikularni-delimični, singularni-pojedinačni).

5. mnoštvo

imenica

Sijaset, množina.

6. obimnost

ženski rod

7. prostranstvo

imenica

Širina, prostor.

8. snaga

ženski rod

Moć, sila.

9. uzvišenost

ženski rod

10. veličanstvenost

ženski rod

11. veličina

ženski rod

12. zapremina

ženski rod

Volumen.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

gar zu | Gras | graus | Graz | Greaus | greis | Gros | Grus