gewerblich | nemačko - srpski prevod

gewerblich

pridev

1. industrijski

pridev

KOji se tiče industrije, koji je u vezi sa industrijom, obrtnički, fabrički, tvornički;
industrijska železnica, fabrička železnica, ona koja vezuje industrijska preduzeća sa glavnom prugom;
industrijska berza, mesto gde se trguje sirovinama i fabričkom robom;
inustrijski sistem, sistem političke ekonomije Adama Smita, po kome su marljivost, rad i štedljivost praizvori celokupne tekovine jednog naroda, pa i poslednji uslov njegovog blagostanja i bogatstva, te je prema tome sa pravnog gledišta opravdano da budu tri vrste poreza: porez na zemlju, na obrt i na kapital.

2. komercijalan

pridev

Trgovački, obrtni, privredni, prometni; društveni; komercijalna ulica, trgovačka ulica; komercijalne igre, društvene igre; komercijalni sistem, sistem državne privredne politike koji povlašćuje trgovinu, naročito na račun poljoprivrede; komercijalni traktat, trgovinski ugovor. (lat.)

3. obrtnički

pridev

4. zanatski

pridev