Falle | nemačko - srpski prevod

Falle

ženski rodgramatika

1. kljusa

ženski rod

2. klopka

ženski rod

Zamka.

3. kvaka

ženski rod

Rukohvat na bravi, ručka koja se koristi za otvaranje vrata.

4. mišolovka

ženski rod

5. skakavica

ženski rod

6. zamka

ženski rod

Naprava za hvatanje divljači. Klopka.

Fälle | nemačko - srpski prevod

Fälle

1. prilike

2. slučajevi

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

fahl | Fall | faul | Faule | fehl | feil | Feile | Fell | File | flau | Fläue | Fleiß | Fließ | Floh | Floß | Flöße | Fluh | Fluß | Fohle | Folio | Fülle