einbezogen | nemačko - srpski prevod

einbezogen

pridev

1. unesen

pridev

2. uračunat

pridev