berichten | nemačko - srpski prevod

berichten

glagol

1. izveštavati

glagol

2. izvestiti

glagol

3. obaveštavati

glagol

4. obavestiti

glagol

5. podneti izveštaj

glagol

6. podnositi izveštaj

glagol