begleichen | nemačko - srpski prevod

begleichen

glagol

1. balansirati

glagol

Uravnotežavati, uravnotežiti, držati u ravnoteži; kolebati se, ustezati se, biti neodlučan; slik. delove slike skladno predstaviti i rasporediti; trg. praviti (ili napraviti) zaključni račun; bilans.
Vešto se snalaziti u pojedinim nezgodnim situacijama.

2. izjednačiti

glagol

3. izmiriti

glagol

4. izravnati

glagol

Učiniti ravnim.

5. namiriti

glagol

6. platiti

glagol

7. ujednačiti

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

beglichen

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci