auswendig | nemačko - srpski prevod

auswendig

pridev

1. spoljašnji

pridev

2. spoljni

pridev

auswendig | nemačko - srpski prevod

auswendig

prilog

1. naizust

prilog

Napamet, od reči do reči.

2. napamet

prilog

Naizust, od reči do reči, ne čitajući, bez podsetnika.

3. spolja

prilog

Sa spoljašne strane.