Umzug | nemačko - srpski prevod

Umzug

muški rod

1. litija

ženski rod

1. Molitva uoči nedelje i praznika, na večernju, sa osvećenjem hlebova;
2. Povorka vernih sa sveštenstvom i crkvenim barjacima, kao manifestacija pobožnosti, o velikim praznicima (o crkvenom slavi, Bogojavljenju, Uskrsu, Spasovdanu i dr.);
3. Povorka (kao pod 2.) kao naročito molepstvije za prestanak kiše, suše, rata, kakve zarazne bolesti itd. (grč.)

2. preseljenje

imenica

3. selidba

ženski rod

Seoba.

4. seoba

ženski rod

Selidba.

5. svečan ophod

muški rod

6. svečana povorka

ženski rod