Umsetzung | nemačko - srpski prevod

Umsetzung

ženski rod

1. konverzija

ženski rod

Okretanje, obrtanje, promena, pretvaranje; trg. promena interesne stope, pretvaranje jednog duga u drugi sa povoljnijim uslovima; preobraćanje; preobraćanje u veru, preveravanje, preverenje; fil. logička konverzija, obrtanje jednog suda, tj. kad subjekat i predikat promene svoja mesta (up. kontrapozicija); prav. pretvaranje jednog pravnog odnosa u drukčiji, npr. zakupa u najam. (lat.)

2. permutacija

ženski rod

Promena, razmena, razmenjivanje, zamenjivanje; mat. premeštanje, menjanje mesta u nizu izvesnog broja datih elemenata. (lat.)

3. pretvaranje

imenica