Sechser | nemačko - srpski prevod

Sechser

muški rod

1. marjaš

muški rod

1. Mađarski srebrn novac u 17. veku sa likom Deve Marije, u vrednosti od 17 krajcera;
2. Srpski nikleni novac u vrednosti od 5 para din.;
3. Naziv za više vrsta igara sa 32 karte. (mađ.)

2. novac od šest pfeniga

muški rod

3. petak

muški rod

Dan u sedmici.
Peti dan nedeljne sedmice, pa je po tome i dobio naziv.

4. šestak

muški rod

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Schusser