Schlagbaum | nemačko - srpski prevod

Schlagbaum

muški rod

1. brana

ženski rod

Hidrograđevinski objekat, ustava.

2. klopka

ženski rod

Zamka.

3. pregradna motka

ženski rod

4. đeram

muški rod

1. Naprava za vađenje vode iz bunara: poluga sa privezanom vedricom (kofom);
2. Bunar sa takvom polugom;
3. Pokretna greda kojom se zatvarao put na ulasku u grad gde se naplaćivala trošarina, carina;
4. Poluga kod velikih dizalica u lukama;
5. Poluga na vagi, terazijama (tur.)