Pergament | nemačko - srpski prevod

Pergament

imenica

ungegerbte, enthaarte Tierhaut (Schaf, Ziege, Kalb); vor Erfindung des Papiers zum Schreiben verwendet, heute noch für Bucheinbände, auch für Lampenschirme u. Bespannung von Trommeln.

1. hartija od kože

ženski rod

2. pergamenat

muški rod

1. Materijal od životinjske kože, pripremljen po posebnom postupku, koji je u staro doba, služio za pisanje, sve do pronalaska papira i drugih materijala; upotrebljavao se za presvlačenje bubnjeva, muzičkih instrumenata, za duvan-kese i sl.;
2. Dokumenat napisan i sačuvan na takvom materijalu;
3. Naziv za savremeni čvrsti papir koji ne propušta masnoću i vlagu (izgleda čvrst poput pergamenta) (lat.)

3. pergament

muški rod

Hartija iz azijskog grada Pergamona, gde su je u Starom veku, izrađivali kao zamenu papirusa: neučinjena, samo od dlaka očišćena i krečom lužena i uglačana životinjska (magareća, ovčija ili teleća) koža; upotrebljava se za doboše i povezivanje knjiga, a pre pronalaska hartije služila je pored papirusa, za pisanje; spis ili povelja napisana na takvoj koži.