Parameter | nemačko - srpski prevod

Parameter

muški rodmatematika

Die Parametereinstellung legt technische Bedingungen für die Datenfernübertragung fest, z.B. für den Mailboxverkehr:
Baudrate: 300 oder 1200 oder 2400 oder 9600 usw.
Datenbits: 7 (oder 8)
Parität: E=even=gerade, O=odd=ungerade, N=none=keine
Stopbits: 1 (oder 2)

1. parametar

muški rodmatematika

Svaka veličina koja se sadrži u nekoj funkciji pored promenljivih; kod nekog koničnog preseka; dužina tetive upravne u u žiži na glavnu osu; min. rastojanje od tačke u kojoj jedna kristalna pljosan preseca osu od tačke preseka osa. (grč.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci