Parabel | nemačko - srpski prevod

Parabel

ženski rodmatematika

(Geometrie) Eine axialsymmetr., nicht geschlossene Kurve; einer der Kegelschnitte. Die P. ist die Menge der Punkte, deren Abstände von einer festen Geraden (Leitlinie) u. einem festen Punkt (Brennpunkt) gleich sind. Gleichungen: y = a.x2 (Ursprungs-P.); y = x2 (Normal-P.).

1. parabola

ženski rodmatematika

Matematička kriva koja najbolje opisuje let taneta.
Kriva linija čija se svaka tačka jednako udaljena od stalne prave (direktrise) i stalne tačke (žiže) (grč.)

Parabel | nemačko - srpski prevod

Parabel

muški rodgramatika

1. parabola

ženski rod

Poučna priča u poređenjima, tj. priča u kojoj sve što se priča treba uzimati u prenesenom značenju, npr. Hristove priče o sejaču i semenu, o bludnom sinu, o vinogradarima i dr.; geeom. kriva linija drugog stepena, kupin presek čija je svaka tačka podjednako udaljena od dane tačke, fokusa, i dane prave, direktrise. (grč.)

Parabel | nemačko - srpski prevod

Parabel

muški rod

1. parabola

ženski rod

Poučna priča u poređenjima, tj. priča u kojoj sve što se priča treba uzimati u prenesenom značenju, npr. Hristove priče o sejaču i semenu, o bludnom sinu, o vinogradarima i dr.; geeom. kriva linija drugog stepena, kupin presek čija je svaka tačka podjednako udaljena od dane tačke, fokusa, i dane prave, direktrise. (grč.)