Mitteilung | nemačko - srpski prevod

Mitteilung

ženski rod

1. dostavljanje

imenica

2. komunikacija

ženski rod

Saopštavanje, saopštenje; veza, ophođenje, opštenje, dodir; saobraćaj; voj. zaštićen pristup prednjim položajima, saobraćajnica; komunikaciona linija, saobraćajna linija. (lat.)

3. saopštavanje

imenica

4. saopštenje

imenica

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Mietling