Kamel prevod, Nemacko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: Kamel

Smer prevoda: nemacki > srpski

Kamel [ imenica {N/A} ]
Generiši izgovor

deva [ ženski rod {životinja} ]

Kamila, pustinjska životinja sa jednom ili dve grbe.

kamila [ ženski rod {životinja} ]

Poznata azijska i afrička tovarna životinja sa jednom grbom ili dve grbe; up. kamel.
Zbog fizičkih sposobnosti kamila je u prošlosti predstavljala simbol izdržljivosti, zbog teškog karaktera i tvrdoglavosti i uobraženosti, doke je na rimskom kovanom novcu bila personifikacija Arabije.
Kamile su biljojedi koji, kao i drugi preživari, na nozi imaju razvijena samo dva prsta i svrstavaju se u papkare. Ali zbog složenog aparata, i ništa manje jednostavnog procesa varenja, po žuljevitom zadebljanju na tabanima i izostanku rogova, zoolozi tvrde da kamile i nisu preživari u pravom smislu reči. Pronađeni fosilni ostaci ukazuju da kamile, kao i konji, vode poreklo sa Novog kontinenta. Verovatno da su nekada Severnu Ameriku naseljavale brojne životinje slične današnjim kamilama, a kada i kako su za domovinu izabralnj pustinjske krajeve Starog sveta ne može se reći. (grč.)

Kamel [ imenica {N/A} ]
Generiši izgovor

konjina [ ženski rod {sleng, dijalekt} ]

student koji ne pripada nijednom udruženju [ muški rod ]

ćifta [ muški rod ]

(pers. tur.) = Čifutin; kod nas samo u značenju: tvrdica, filistar.

konj [ muški rod {životinja} ]

Mužjak kobile, domaća životinja.Moji prevodi